AVANSA RĒĶINS

Datums: 21.10.2018

Saņēmēja rekvizīti:

  • Biedrība "Strīdu alternatīva izšķiršana"
  • Reģ.Nr.40008238598
  • Juridiskā adrese: Auduma iela 33-2, Rīga, LV-1024
  • Banka: AS „SEB banka”
  • SWIFT: UNLALV2X
  • Konta Nr.LV74UNLA0050023206187